Tandheelkundige afspraken

Uw eerste bezoek/Intake

Tijdens uw eerste bezoek ontmoet u uw behandelaar. Uw behandelaar maakt kennis met u en kijkt hoe uw gebitssituatie is. Indien nodig worden er enkele röntgenfoto's gemaakt. Op deze manier krijgen wij inzicht in de status van uw gebit en kunnen wij u het beste advies geven. De kosten voor deze afspraak kunnen variëren, maar zijn volgens de landelijk geldende tarieven, minimaal de kosten voor een periodieke controle. 

Het is belangrijk dat u uw legitimatiebewijs en verzekeringspas meebrengt, zodat uw persoonsgegevens correct in ons patiëntenbestand komen te staan.
 

Afspraak

Om altijd voldoende tijd voor iedere patiënt te hebben, werken wij uitsluitend met behandelingen op afspraak.

Kunt u een afspraak niet nakomen? Laat dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of via e-mail aan ons weten. Wanneer u de afspraak niet tijdig afzegt, of niet komt opdagen, zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht conform onze betalingsvoorwaarden. Het feit dat wij u helpen herinneren aan uw afspraak is een extra service. U blijft er zelf verantwoordelijk voor, dat u op uw afspraak verschijnt. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Indien u nog een openstaande nota zou hebben, gelieve deze per omgaande te betalen. Als dit saldo 24u voor afspraak nog openstaande is, zal de afspraak helaas automatisch geannuleerd worden. Alleen na vereffening van het saldo, kan er een nieuwe afspraak geboekt worden.

De klinische assistentes zijn opgeleid om behandelingen voor te bereiden, die vervolgens door de Mondzorgkundigen worden uitgevoerd. Ook zijn de assistentes opgeleid om zelfstandig bepaalde tandheelkundige verrichtingen uit te voeren. Alle klinische en preventieve behandelingen die door onze assistentes zelfstandig worden uitgevoerd, vinden plaats onder supervisie van de behandelende Mondzorgkundige.